Topkapning og beskæring i Nordsjælland og København

Topkapning af træer

Topkapning er en metode til fældning af træer hvor der enten ikke er plads til at træet kan fældes i fuld længde eller træet af andre årsager er nødsaget til at blive fældet ved træklatring fra toppen og nedefter.
Det er typisk situationer hvor træfældningen eller beskæringen ikke kan klares med lift eller kran og derfor er den eneste mulighed at klatre op i træet og fire grenene ned.

Tilbud på topkapning

Ønsker du et uforpligtende tilbud på topkapning så kontakt os – vi kommer gerne og besigtiger træerne samt gennemgår mulighederne for at få dem fældet eller beskåret.

Beskæring af træer

Med den korrekte beskæring kan man bevare træer eller buske på dens nuværende placering, men samtidig undgå at det f.eks. skygger eller ødelægger omkringliggende bygninger.

Beskæring vil altid være en åbning for svampesygdomme. Derfor kan beskæring have fatale konsekvenser for træet på lang sigt. Det hele handler om rettidig omhug og tænke langsigtet samt at have kendskab til de rigtige beskæringsteknikker.
Beskæring kan også være nødvendig på frugttræer for, at sikre optimale lysforhold for frugtudviklingen, opnå større frugtudbytte, lette plukkearbejdet samt mindre omfanget af frugttræet.

Vi har den fornødne viden og erfaring omkring beskæring og træklatring så kontakt os for råd og vejleding eller for et uforpligtende tilbud af beskæring eller topkapning af dine træer.