Vurdering og håndtering af risikotræer

  • Søger du en sundhedsvurdering af dit træ/træer?

  • Er du usikker på om dit træ er til fare for dig og dine omgivelser?

  • Har du observeret døde grene eller svampe på dit træ?

Hos Kryger – Skov, park & landskab hjælper vi dig med håndtering af risikotræer. Mange faktorer kan påvirke et træs sundhedstilstand og stabilitet. Ved vurdering af træer er det vigtigt at kende de forhold, som kan gøre et træ til et risikotræ, da træer for det meste vælter eller knækker af en årsag. Nogle af symptomerne kunne være – en svag træstruktur, kronesymptomer i form af ringe kronefylde, visne/gule blade i vækstsæsonen og nedbrydende svampe – det er nogen af de væsentligste faktorer på at træet er et risikotræ.

Disse signaler om nedsat vitalitet hos træet behøver dog ikke at stamme fra et svampeangreb. Signalerne kan optræde grundet enkeltstående tørkestress eller druknings perioder. Her vil træet typisk komme sig igen i næste vækstsæson.

Symptomerne kan også skyldes rod tab ved f.eks. jordkomprimering eller gravning i træets rodzone.

Der vil hermed efterfølgende være en særdeles øget sandsynlighed for at træet bliver udsat for svampe angreb idet træet har mistet sin modstandskraft til at afværge angrebet.

I virksomheden Kryger – Skov, park & landskab har vi gennemgået et specialkursus, fra Det Biovidenskabelige Fakultet – Københavns Universitet, i at vurdere og håndtere risikotræer.

Vi tilbyder at vurdere og opstille en handlingsplan med metoder til sikker fjernelse af risikotræet eller blot reducering af det aktuelle problem. Som skrevet er der flere faktorer som spiller ind i vurderingen af risikotræer.