Om Kryger

Virksomheden Kryger – Skov, Park & Landskab er beliggende to steder på Sjælland, i Nordsjælland og Vestsjælland så arbejdsområdet strækker sig geografisk set over hele Sjælland.

Den teoretiske viden bag virksomheden Kryger – Skov, Park & Landskab bygger på uddannelsen som Skov- og Landskabsingeniør fra Det Biovidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet på Skovskolen i Nødebo.

Virksomheden Kryger har et stort netværk af kompetente samarbejdspartnere som medvirker i specialopgaver så vi altid kan dække et bredt spektrum af opgaver og løse dem på den mest fordelagtige måde for dig.

Hos os er du fuldt forsikret under alle faser i udførelsen af projektet og sikkerhed går vi aldrig på kompromis med.

Kontakt os idag